Kontaktujte nás na 608 067 497 | info@kovane-vyrobky.cz

Obchodní podmínky

1) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje Obchodní podmínky pro dodávku zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné.

2) OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ

Nabízíme vám možnost nákupu přímo z Vašeho domova, kde můžete nakupovat nonstop. Objednávat si můžete jednoduše a pohodlně pomocí nákupního košíku, telefonu, e-mailu, či písemně na naši adrese.
Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v kupní smlouvě – objednávce. Rozměry, váha, barva a ostatní údaje uvedené na našich stránkách jsou údaji nezávaznými. V případě nesrovnalostí Vás samozřejmě budeme kontaktovat.
Zavazujeme se, že svým odběratelům budeme dodávat jen zboží v perfektním stavu a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží vyhovujících daným normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky a zároveň řádně vybavené českými návody, pokud to druh zboží vyžaduje.
Podmínkou pro naplnění platnosti naší elektronické objednávky je vyplnění veškerých požadovaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva posléze vzniká samotným dodáním zboží. K uzavření kupní smlouvy se vyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím.
V případě, že v průběhu doby, kdy bylo zboží objednáno, došlo ke změně ceny či dodávaného sortimentu ze strany dodavatele, má naše firma právo objednávku po dohodě s kupujícím modifikovat nebo od ní jednostranně s okamžitou platností odstoupit. Stejné oprávnění si vyhrazujeme i v případě, kdy výrobce přestane dodávat objednaný produkt nebo uvede na trh novou verzi produktu popřípadě výrazným způsobem změní cenu produktu.

3) POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY

Objednávka je přijata do 24 hodin, potvrzení objednávky vám zašleme e-mailem, o odeslání budete taktéž informováni e-mailem. V případě nejasností Vás budeme samozřejmě kontaktovat.

4) ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY

Každou objednávku můžete do 24 hodin zrušit a to telefonicky, či e-mailem a to bez udání důvodu. Stačí uvést jméno, e-mail a popis objednaného zboží .

5) POŠTOVNÉ

-dopravu zajištuje naše firma – poplatek na dopravu
bude dohodnut se zakázníkem
-doprava zajištěna zakazníkem
-doprava PPL, ČP
Cena dle ceníku PPL a ČP

6) DODACÍ LHŮTA

Dodací lhůta začíná běžet ode dne obdržení závazné objednávky za podmínky obdržení všech podkladů, které jsou nutné pro včasné vyřízení dodávky. V případě, že zboží je skladem provozovatel vyexpeduje zboží do 3 pracovních dnů. Dodací lhůta může být přiměřeně k okolnostem prodloužena, jestliže zpoždění je způsobeno vyšší mocí nebo okolnostmi nezaviněnými prodávajícím.
Většina zboží je na objednávku ,proto doba dodání se může prodloužit až na 4týdny dle náročnosti výrobku.

7) PLATEBNÍ PODMÍNKY

1.Platba převodem na účet provozovatele

2. Platba v hotovosti při osobním odběru – osobní odběr možný po předchozí telefonické dohodě (na adrese prodávajícího).
Při platbě z účtu zákazníka na účet provozovatele je nutné uvést správně variabilní symbol, který Vám bude odeslán spolu s potvrzením objednávky.

8) VRÁCENÍ ZBOŽÍ

V souladu s § 53 odst. 4 a 7 občanského zákoníku má zákazník možnost odstoupit od smlouvy uzavřené prostředky komunikace na dálku bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží. V takovém případě se zákazník zavazuje uhradit provozovateli poplatky spojené s dodáním zboží a manipulační poplatek ve výši 79 Kč. Právo na vrácení zboží je platné za předpokladu, že je zboží vráceno zpět nepoužité, kompletní a zabalené v původním balení. Zákazník je povinen o odstoupení od smlouvy informovat provozovatele e-mailovou zprávou nebo písemně a uvést číslo objednávky a bankovní spojení, na které si přeje poukázat platbu za vrácené zboží. Provozovatel se zavazuje v případě oprávněného požadavku odeslat platbu za vrácené zboží do 5-ti pracovních dnů od jeho obdržení na účet daný zákazníkem.

9) REKLAMACE A ZÁRUKA

Případné reklamace vyřídíme individuální dohodou s Vámi a v souladu s platným právním řádem. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady a poškození. Případné vady je kupující povinen neprodleně hlásit naší firmě. Za vady vzniklé přepravcem neručíme.

Na veškeré zboží se vztahuje zákonná lhůta 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady.

Záruka se nevztahuje na:

a) vady vzniklé běžným používáním
b) nesprávným použitím výrobku
c) nesprávným skladováním

Postup při reklamaci:

1) informujte nás o reklamaci telefonicky, e-mailem, či písemně
2) zboží zašlete jako doporučený balík (ne na dobírku) na naši adresu
3) do zásilky uveďte důvod reklamace, vaši adresu
4) doklad o nabytí reklamovaného zboží v našem obchodě

Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději do 30 dnů od jejího vzniku, tedy

Název firmy: Zámečnictví Zwettler
Adresa: Nábřeží Otakara Ostrčila
392 01 Soběslav
Tel.: +420.608067497

e-mail: info@kovane-vyrobky.cz

Zákony a předpisy:
– zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
– zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů